Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
         

P.
č.

Názov

Dodávateľ

Odberateľ

Predmet

Hodnota

Dátum uzavretia

1.

Zmluva o ukladaní odpadu

Borina Ekos s.r.o.  

Obec Oponice

skládkovanie
odpadu

 

01.01.2011

2.

Kupna zmluva č.3/2011

Zberné suroviny
a.s. TY

Obec Oponice

zber.suroviny

 

12.01.2011

3.

Dohoda o vykonaní praxe

SOŠ TY

Obec Oponice

prax od 24.01.-04.02.2011

 

13.01.2011

4.

Dohoda o vykonaní praxe

SOŠ TY

Obec Oponice

prax od 24.01.-
04.02.2011

 

13.01.2011

5.

Zmluva o spolupráci

Bioplant s.r.o.
Ostratice

Obec Oponice

ovocie,zelenina

 

20.01.2011

6.

Zmluva o pripojení 

Slovak Telekom a.s.

Obec Oponice

mobil MŠ

 

09.02.2011

7.

Zmluva o pripojení 

Slovak Telekom a.s.

Obec Oponice

mobil obec

 

09.02.2011

8.

Zmluva o pripojení 

Slovak Telekom  a.s.

Obec Oponice

mobil ZŠ 

 

10.02.2011 

9.

Dohoda o praxi

SSOŠ Animus NR 

Obec Oponice

prax od 16.05.-27.05.2011

 

24.02.2011

10.

Zmluva o dotácii

Obec Oponice

TJ

dotácia 2011

7000

28.02.2011

11.

Zmluva o dotácii

Obec Oponice

MO JDS

dotácia 2011

500

28.02.2011

12.

Zmluva o dotácii

Obec Oponice

MOSZZ

dotácia 2011

500

28.02.2011

13.

Zmluva o dotácii

Obec Oponice

MOSZCH

dotácia 2011

500

28.02.2011

14.

Zmluva o dielo

RNDr.Ivan Vojtaško BA

Obec Oponice

 geol.prieskum

990

 03.03.2011

15.

Mandátna zmluva 

Bc.S.Páleníková PB 

Obec Oponice

VO Úprava 
centra obce

1690

17.03.2011

16.

Zmluva o dielo

SVP š.p. TY

Obec Oponice

opatr. pred povodnami

 

 

17.

Dohoda č.11/§50j/2011

ÚPSVaR TY

Obec Oponice

 

 

 

18.

Dohoda o praxi

SOŠ TY

Obec oponice

 

 

 

19.

Zmluva č.66200003

ENVI-GEOS s.r.o. NR

Obec Oponice

 

 

 

20.

Kúpna zmluva

GG Bojná

Obec Oponice

fekál. príves

2600

08.04.2011

21.

Dohoda o spolupráci

MK SR

Obec Oponice

kultúrne poukazy 2011

 

13.04.2011

22.

Zmluva 2011/01070

KŠÚ NR

Obec Oponice

dopravná súťaž obv.kolo

 

19.04.2011

23.

Zmluva 2011/01099

KŠÚ NR

Obec Oponice

dopravná súťaž kraj.kolo

 

19.04.2011

24.

Zmluva o poskyt.nenávrat. príspevku

PPA BA

Obec Oponice

viac.šport.ihrisko

68197,36

26.04.2011

25. Dodatok č.1 k dohode č.11/§50j/2011 ÚPSVaR TY Obec Oponice zmena   02.05.2011
26. Smlouva o dílo  Emauzy s.r.o. Obec Oponice koncert 500 06.05.2011
27. Hromadná licenčná zmluva SOZA BA Obec Oponice použitie hud. diel   19.05.2011
28. Zmluva č.461/2011 NSK Nitra Obec Oponice dotácia "Stredovek na hrade " 250 23.05.2011
29. Dohoda č.17/§52/2011/NP V-2 ÚPSV a R TY Obec Oponice akt.činnosť 201,60 25.05.2011
30. Darovacia zmluva ZML-3-26/2011-230 Štatistický úrad SR BA Obec Oponice server   03,06.2011
31. Zmluva o poskytnutí služby č.6/2011 Ing.B.Gerhát
Chrabrany
Obec Oponice porad.služby-zastávky
 1000 07.06.2011
32. Zmluva o poskytnutí služby č.7/2011 Ing.B.Gerhát
Chrabrany
Obec Oponice ex.manažment-zastávky   07.06.2011
33. Kúpna zmluva Obec Oponice Ing.VM pozemok 80 19.07.2011
34. Zmluva o dielo Ing.arch.J.Šimko
PN
Obec Oponice stavebný dozor
námestie
3700 08.06.2011
35. Zmluva 32/2011 skládka KO s.r.o. Bojná Obec Oponice uloženie odpadu 08.06.2011
36. Zmluva o dielo č.2/2011 MONSTAV s.r.o Klátová NováVes Obec Oponice úprava centra obce   01.07.2011
37. Darovacia zmluva č.36/2011 DR SR B.Bystrica Obec Oponice výpočtová technika   29.06.2011
38.  Zmluva o dielo č.2/2011
 BAU-STAV Slovakia s.r.o.
 Obec Oponice
 autobusové zasttávky
   08.06.2011

 

Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk