Úradná tabuľa

Informácia o výrube drevín

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č.408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Správny orgán, odbor Obec Oponice

Číslo spisu
54/2012

Dátum podania
26.01.2012

Žiadateľ, adresa Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany


Predmet konania
Žiadosť o povolenie na výrub drevín
1. Jabloňového sadu bez povinnosti opätovnej výsadby
2. Čerešňovej aleje s opätovnou výsadbou aleje

Popis konania v zmysle platnej
legislatívy
V zmysle § 46,47 a 48 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa vyžaduje súhlas na výrub drevín

Dotknuté územie a katastrálne územie
1. Jabloňový sad p.č.556/1k.ú. Oponice
2. Čerešňová alej po oboch stranách komunikácie p.č. 586 k.ú. Oponice

Dôvod podania 1. Zrušenie dožitého jabloňového sadu, plánované využitie – pestovanie trávnych porastov
2. Prestárle čerešne (vyschnuté ,choré) – výsadba novej aleje

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona
- do 15.02.2012 (vrátane) písomne, elektronicky na adresu : obec.oponice@wircom.sk

Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk