Úradná tabuľa

Vyhlásenie súťaže na kúpu auta Škoda Felícia combi

Obchodná verejná súťaž na predaj auta Škoda Felícia combi


Obec Oponice vyhlasuje v súlade so zákonom č. 531/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejšiu ponuku na predaj ojazdeného osobného automobilu Škoda Felícia Combi 1.3 LX i
Rok výroby automobilu 1998, najazdený počet km :162000.
Vyvolávacia cena 200 €.
Podrobnejšie informácie ( prípadne dohodnúť si fyzickú obhliadku predávaného automobilu) možno získať na telefónnych číslach 038/5317125, 0905 610 108

Písomné návrhy je treba doručiť na adresu: Obec Oponice, Obecný úrad, Oponice č. 105,956 14 v zalepenej obálke s označením OVS – Škoda Felícia combi do 20. februára 2012, do 12,00 hod.

Písomný návrh musí obsahovať: meno a priezvisko navrhovateľa (obchodné meno), dátum narodenia navrhovateľa (IČO), trvalé bydlisko navrhovateľa (sídlo právnickej osoby), návrh výšky kúpnej ceny, spôsob a termín úhrady kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.

Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 8.septembra2011 oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.


V Oponiciach 30.01.2012Peter Marko v. r.
starosta obce

Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk