Úradná tabuľa

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ

Obec Oponice
Obecný úrad v Oponiciach, PSČ 956 14


P O Z V Á N K A

Starosta obce Oponice Vás pozýva na 6.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2011 t.j. v stredu o 16.00 hod. v kultúrnom dome.


PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie návrhu VZN č. 5 /2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a škol. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oponice
6. Prejednanie návrhu VZN č. 6/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
7. Prejednanie plnenia rozpočtu obce Oponice za 1. až 3. štvrťrok 2011 a návrh úpravy rozpočtu za rok 2011
8. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.Peter Marko v.r.
starosta obce

V Oponiciach 20.12.2011

Kalendár:

Október 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Vladimíra

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk