Úradná tabuľa

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ

Obec    Oponice

Obecný   úrad  v  Oponiciach,  PSČ   956 14

 

 

P O Z V Á N K A

 

     Starosta obce Oponice Vás pozýva na 5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach, ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2011 t.j.  vo  štvrtok  o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

    

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prejednanie návrhu VZN č. 3/2011 o poplatkoch za služby
 6. Prejednanie  návrhu VZN č. 4/2011 o prevádzkovom poriadku viacúčelového športového ihriska
 7. Prejednanie návrhu VZN č. 7/2011  Zásady hospodárenia s majetkom obce
 8. Prejednanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
 9. Prejednanie možnosti zadania objednávky na vytvorenie makety Oponického hradu
 10. Prejednanie  možnosti vstupu do združenia obcí Veľký Tríbeč – pre účely rozhľadne
 11. Prejednanie pôžičky Mikroregiónu Svornosť na Projekt medzinárodnej spolupráce

„ Z Oponíc až na Tolštejn“

 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver.

 

 

 

Peter  Marko v.r.

starosta obce

 

V Oponiciach  09.12.2011

 

Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk