Úradná tabuľa

Pozvánka na 5. mimoriadne zasadnutie OZ.

Obec Oponice, Obecný úrad, č. 105, 956 14
P O Z V Á N K A


Na základe ustanovenia § 13, odst. 4, písm. a a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach, ktoré sa uskutoční 20.októbra 2011 t.j. štvrtok o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Oponiciach.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Prejednanie dodatku k vypracovaniu Územného plánu Obce Oponice
6. Záver
Peter Marko v.r.
starosta obce

V Oponiciach 17.10.2011

Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Nataša

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk