Úradná tabuľa

Pozvánka na 4. mimoriadne zasadnutie OZ.

Obec Oponice, Obecný úrad, č. 105, 956 14
P O Z V Á N K A


Na základe ustanovenia § 13, odst. 4, písm. a a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach, ktoré sa uskutoční 17.októbra 2011 t.j. pondelok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Oponiciach.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Prejednanie dodatku k vypracovaniu Územného plánu Obce Oponice
6. Prejednanie možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov
7. Prejednanie výrubu stromov v rámci projektu „ Úprava centra  obce Oponice“
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Peter Marko v.r.
starosta obce

V Oponiciach 13.10.2011
Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Nataša

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk